KONTAKTI

ZAHODNA SLOVENIJA

Distribucijsko skladišče Prapreče

Vodja poslovne enote

mag. Jože Mohar

Telefon: 01 514 00 80
Mobilni telefon: 041 699 695
E-pošta: joze.mohar@agrosaat.si

Trženje

Tina Dinghauser, dipl. oec

Telefon: 01 514 00 70
Mobilni telefon: 031 648 267
E-pošta: tina.dinghauser@agrosaat.si

Skladišče in distribucija

Marko Kavšek, inž. kmet.

Telefon: 07 304 70 51
Mobilni telefon: 051 671 805
E-pošta: marko.kavsek@agrosaat.si

Promotor

Franci Fon

Mobilni telefon: 040 889 646
E-pošta: franci.fon@gmail.com


POMURJE

Distribucijsko skladišče Murska Sobota

Nemčavci 83, 9000 Murska Sobota

Vodja poslovne enote

Štefan Kranjec, dipl. inž. kmet.

Telefon: 02 545 94 16
Mobilni telefon: 041 383 321
E-pošta: stefan.kranjec@agrosaat.si

Proizvodnja in program za vrt

Maja Lazarevič, univ. dipl. inž. kmet.

Telefon: 02 545 94 17
Mobilni telefon: 031 664 080
E-pošta: maja.lazarevic@agrosaat.si

Trženje

Sebastjan Černel

Telefon: 02 621 12 54
Mobilni telefon: 031 621 035
E-pošta: sebastjan.cernel@agrosaat.si

Skladišče in distribucija

Boris Klemenčič

Telefon: 02 545 94 16
Mobilni telefon: 031 392 211

Dodelovalni center Hodoš

Vodja dodelovalnega centra

Jože Verner

Telefon: 02 559 80 07
Mobilni telefon: 051 338 703
E-pošta: joze.verner@agrosaat.si


ŠTAJERSKA

Distribucijsko skladišče Murska Sobota

Nemčavci 83, 9000 Murska Sobota

Vodja poslovne enote

Petra Marko, univ. dipl. inž. kmet.

Telefon: 02 621 12 56
Mobilni telefon: 031 568 034
E-pošta: petra.marko@agrosaat.si

Vodja prodaje

Danilo Hanžel, dipl. inž. zoot.

Telefon: 02 621 12 55
Mobilni telefon: 041 592 240
E-pošta: danilo.hanzel@agrosaat.si

Trženje

Robert Železinger

Telefon: 02 621 12 53
Mobilni telefon: 041 319 020
E-pošta: robert.zelezinger@agrosaat.si


PROGRAM GNOJILA IN TRŽENJE POLJŠČIN

Vodja

Katja Vencelj

Telefon: 01 514 00 78
Mobilni telefon: 041 380 719
E-pošta: katja.vencelj@agrosaat.si