RWA SLOVENIJA

RWA Slovenija, d.o.o.

Dolenjska cesta 250 a, Lavrica
1291 Škofljica
Telefon: 01 514 00 70
Faks: 01 514 00 73
E-pošta: semena@agrosaat.si


Podatki o družbi

ID za DDV: SI70007446
Matična številka: 5633125
TRR družbe: IBAN AT19 3100 0001 5439 0620, BiC: RZBAATWW
Družba je vpisana v sodni register s sklepom SRG 94/16747 dne 18.09.1995