Projekt ESKRP

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja RWA d.o.o. na podlagi prejema podpore iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020.

Opis investicije

Naložba zajema novogradnjo skladišča za skladiščenje poljščin in semen. Podjetje se je za načrtovano naložbo odločilo zaradi več razlogov:

  • prilagajanje podnebnim spremembam,
  • dvig produktivnosti,
  • povečanje stroškovne učinkovitosti,
  • višje dodane vrednosti kmetijskim proizvodom,
  • uvanjanje novejših tehnologij,
  • zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških vidikih,
  • stabilizacije prihodkov.

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povezave: